Privacyverklaring Van Bommel Fysiotherapie

Via de website https://www.bommel-fysio.nl/ worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. Van Bommel Fysiotherapie acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Van Bommel Fysiotherapie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp.
Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier
of als werknemer gebruiken.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25/05/2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het
doel deze te verwerken.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst
van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die
u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is
voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In
geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan
de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets
Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u
persoonsgegevens invoert.

Websites van derden, social media en statistieken

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website https://www.bommel-fysio.nl/ zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.
Wij houden statistieken bij op onze website, hiervoor gebruikt Van Bommel Fysiotherapie cookies en
scripts van Google Analytics. Dit gebeurt pas wanneer u daar akkoord mee gaat en dit gebeurt te allen
tijde geanonimiseerd. Met behulp van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij statistieken en
trends bijhouden over onze website met als doel om deze voor uw gemak te verbeteren.
Voor het tonen van relevante advertenties maken wij gebruik van advertising pixels. Voor u als
gebruiker is het mogelijk om deze cookies te weigeren.
Voor het functioneren van de site gebruiken wij ook aanvullende cookies om uw voorkeuren in op te
slaan. We houden bij of u de contrastfunctionaliteit gebruikt, of u akkoord gaat met de cookieverklaring
en registreren dat u een lettertype ziet wat we via een externe server aanleveren. Deze voorkeuren
bevatten geen enkele vorm van persoonlijke informatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Stuur een e-mail naar info@bommel-fysio.nl